Welkom bij de Blue Delta Monitor

Friese ondernemers, onderwijs en overheden hebben samen een Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta met als doel de Brede Welvaart te versterken en in 2030 Europese koploper te worden in de circulaire economie. Een schoon, gezond en gelukkig Fryslân
De Blue Delta Monitor geeft een zo volledig mogelijk beeld en duiding van trends en ontwikkelingen van de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta. Het geeft cruciale voeding aan de discussie onder de betrokkenen en wordt economische vooruitgang geplaatst in de context van andere maatschappelijke opgaven.

Door te klikken in onderstaande afbeelding kunt u per onderdeel van de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta inzicht krijgen in de trends en ontwikkelingen.