Kansrijk vestigingsklimaat

Vestigingsklimaat gaat over de omstandigheden die voor een ondernemer relevant zijn bij de keuze van een vestigingsplaats voor zijn onderneming. Veel van die onderwerpen worden op andere plaatsen in de monitor uitgelicht. Denk daarbij aan digitale maatschappij, slimme mobiliteit, duurzame energie, verbonden maatschappij, verrijkende cultuur, kwaliteitsonderwijs en rijk wonen en leven. Op deze plaats staat informatie over de arbeidsmarkt, werkenden in Fryslân en de beschikbaarheid van werk. Deze zijn onderdeel van het vestigingsklimaat.