Digitale maatschappij

Een snelle en stabiele internetverbinding is voor bedrijven en bewoners belangrijk. Het percentage huishoudens dat in Fryslân beschikt over snel internet is in 2021 gestegen van 33 procent naar 65 procent. In 2022 is gemiddeld 76 % van Friese inwoners (zeer) tevreden met de toegankelijkheid van snel internet.