Agrofood

Het speerpunt agrofood omvat niet alleen de landbouw, maar ook groothandel, toeleverende bedrijven en verwerkende industrie. Fryslân wil Europees koploper worden in de transitie van bulk naar nutriënten.

De ontwikkeling van de sector in Fryslân is gelijk aan die in Nederland. De groei van het aantal banen in de afgelopen tien jaar in de Agrofood in Fryslân zit zowel in de landbouw als ook in de groothandel, voedings- en genotsmiddelenindustrie als in overig. In de recente jaren stagneert de groei echter en is er soms een lichte daling te zien. Ditzelfde geldt voor het aantal vestigingen, met uitzondering van de groothandel. Het aantal vestigingen in de groothandel daalde in de afgelopen 10 jaar. Sinds 2013 is de toegevoegde waarde van AgroFood in Fryslân (tegen constante prijzen) gestegen met 18 procent. Per baan is de stijging van de toegevoegde waarde 9 procent.

Er zijn in Fryslan relatief iets meer biologische bedrijven. De mestproductie, fosfaatuitstoot en stikstofuitscheiding laten in Fryslân een ongunstiger beeld zien dan in Nederland.