Kwaliteitsonderwijs

Friese mbo- en hbo-instellingen ontwikkelen doorlopende leerlijnen op het terrein van de economische speerpunten, zodat meer leerlingen/studenten met meer kans op succes opleidingen kunnen volgen. Overige thema’s waarop samenwerking en ontwikkeling gezocht worden zijn: leven lang ontwikkelen, ondernemerschap, relatie MKB en technieksector.
Voor brede welvaart later zijn gelijke kansen in het onderwijs van belang. Kinderen in Fryslân krijgen vaker dan landelijk een lager advies van hun basisschool dan de score op hun eindtoets aangeeft (Onderadvisering). Dat kan leiden tot onbenutte talenten en een lager opleidingsniveau in de provincie.