High Tech Systems & Materials

Het speerpunt High Tech Systems & Materials omvat een netwerk van technologische industrie en kennisinstellingen die samenwerken aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Het belang van de sector voor de Friese economie wordt uitgedrukt in aantal vestigingen, aantal banen (werkgelegenheid), toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit. In de grafiek zien we dat het aantal Nederlandse vestigingen harder groeit (34,6 % t.o.v. 2013) dan het aantal Friese vestigingen (21.2% t.o.v. 2013). In 2022 waren er in de Nederlandse HTSM sector 19.836 vestigingen en in Fryslân 3.347 vestigingen. De ontwikkeling van het aantal banen in de HTSM kent in Nederland eenzelfde stijging als die in Fryslân.

Vanaf 2013 steeg in Fryslân het aantal HTSM banen van 17.125 naar 20.435 banen in 2022 (+ 19,3 %). In diezelfde periode steeg het aantal HTSM banen in Nederland van 531.099 naar 626.511 banen (+18,0%). Om een beeld van de sector te krijgen: het gemiddelde aantal banen per vestiging was in 2022 in Fryslân 6,11 en in Nederland 6,82. De Nederlandse vestigingen zijn dus maar een fractie groter.

Sinds 2013 is de toegevoegde waarde van HTSM in Fryslân (tegen constante prijzen) gestegen met 59 procent. Dat is vergelijkbaar met de landelijke ontwikkeling. Per baan is de stijging van de toegevoegde waarde 33 procent.