Water Technology

De watertechnologiesector omvat alle bedrijven en organisaties die zich bezig houden met alle technologieën, technieken en processen waar water wordt behandeld. Bijvoorbeeld voor het transporteren, bewerken, veranderen, en monitoren van water. Het betreft zowel het ontwikkelen van hoogwaardige technologie als het toepassen van technologie in apparaten, machines, installaties en systemen (BBO, 2018).

Een belangrijke speler voor dit speerpunt is Wetsus, waar ook een groot deel van de gebruikte data vandaan komt. Het belang van watertechnologie voor de Friese economie wordt, in verband met een andere bron, op een enigszins andere wijze weergegeven dan de andere speerpunten.

Het aantal bedrijven dat bij de Watercampus aangesloten is steeg in 2021 tot 271, om daarna licht te dalen tot 263 bedrijven. 28 procent van de bedrijven is gevestigd in Fryslân en 61 procent in de rest van Nederland.

Het aantal Friese banen in de watertechnologie laat een stijging zien van circa 2000 banen in 2016 naar circa 2.500 banen in 2021.