Rijk wonen en leven

Fryslân heeft te maken met een demografische overgang. Het aantal senioren groeit en het aantal jongeren neemt af. Het aantal eenpersoonshuishoudens is toegenomen en het aantal huishoudens met kinderen gedaald. Volgens de prognoses gaan deze trends de komende jaren door. Dit heeft gevolgen voor de beroepsbevolking en voor de woningmarkt.

Friezen zijn heel tevreden met hun woonomgeving. In 2022 vindt 83 procent van de inwoners van Fryslân dat ze in een aantrekkelijk dorp of wijk wonen. Voor jongeren (tot 35 jaar) is dit 72 procent, dus iets lager. Inwoners van grote kernen (meer dan 15.000 mensen) zijn ook iets minder tevreden (73 %). Huurders zijn minder tevreden met de woonomgeving dan eigen woningbezitters, resp. 60 en 88 procent. In 2021 was de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Fryslân € 290.253 en in Nederland € 386.714.