Verbonden maatschappij

De sociale samenhang in Fryslân blijkt uit het percentage inwoners dat mantelzorg, informele hulp en vrijwilligerswerk verricht. 12 procent van de inwoners van Fryslân verleent mantelzorg, in Nederland is dat 14 procent. Deze percentages zijn vrij constant. In 2021 verleende 57 procent van de inwoners van Fryslân informele hulp. Dat is een stijging ten opzichte van 2018 (36%). Het vrijwilligerswerk nam daarentegen af. In 2021 verleende 55 procent van de inwoners van Fryslân vrijwilligerswerk terwijl dat in 2019 nog 66 procent was.