Slimme mobiliteit

De auto is in Fryslân een belangrijk vervoermiddel. Er zijn relatief meer auto’s dan landelijk en ook is het aantal auto’s sinds 2000 harder gestegen dan landelijk. Dit staat in contrast met het aantal elektrische auto’s.

In 2022 zijn er in Nederland 18,7 elektrische auto’s per 1000 inwoners en in Fryslân is dat aantal 13,4. Bovendien stijgt het aantal elektrische personenauto’s per 1000 inwoners in Nederland harder dan in Fryslân. Ook het aantal (semi) publieke laadpunten per 1000 inwoners stijgt in Nederland harder dan in Fryslân. Wanneer we bedenken dat Fryslân relatief dunbevolkt is dan staan de laadpalen ook nog eens verder uit elkaar dan in bijv. de Randstad. In 2021 waren er 85.453 laadpunten in Nederland, waarvan 1.749 in Fryslân.