Verrijkende cultuur

Cultuur is belangrijk voor het woonklimaat en voor de Friese identiteit. Als indicatoren is gekozen voor het aantal bezoeken aan musea en voorstellingen. In 2020 waren er 491.000 bezoeken aan een Fries museum, landelijk waren dat er 14.391.000. Opmerkelijk is het verschil in verloop van de grafieken. In Nederland is een daling vanaf 2020 te zien, die hoogst waarschijnlijk samenhangt met de coronacrisis. In Fryslân zet de daling al vanaf 2019 in, nadat er in 2018 eerst een piek te zien is. Dit zou een effect van Culturele Hoofdstad 2018 kunnen zijn. De bezoeken aan voorstellingen laten een vergelijkbaar beeld zien. In 2021 waren er in Fryslân 58.000 bezoeken aan voorstellingen, terwijl dat er in 2018 nog 354.000 bezoeken waren. In Nederland waren er in 2021 4.122.000 bezoeken terwijl dat er in 2019 nog 19.379.000 waren.