Geïnspireerd door water

In 2030 is Fryslân een leidende regio in water vraagstukken. Van klimaatadaptatie en nieuwe technologie tot toerisme. 

Water een onmisbare levensbron. Wereldwijd. ‘It lân van molke en wetter, van fierljeppen en skûtsjesilen’. Met meer dan 10.000 hectare aan zeeën, meren, sloten en vaarten is Fryslân omringd door water en heeft het ons leven door de eeuwen heen bepaald. We hebben ons leven aangepast om één te zijn met het water en het landschap. De combinatie van water en vruchtbaar land heeft gezorgd voor gezonde voedselproductie. De kennis van water, bodem en van nieuwe technologieën die we hebben ontwikkeld biedt oplossingen voor de sterk toenemende vraag van schoon drinkwater en gezond voedsel. In 2030 bedraagt de wereldbevolking meer dan 7 miljard mensen. Zij moeten elke dag eten en drinken. Met een aantal mondiaal onderscheidende niches, ondernemingen en kennisnetwerken heeft Fryslân een sterke positie om oplossingen over sectoren heen – cross-sectorale – te ontwikkelen en te delen met de wereld.