Verantwoording

Scope

De Monitor Blue Delta bevat niet alleen economische indicatoren, zoals aantal vestigingen, banen en toegevoegde waarde. Er zijn ook indicatoren opgenomen over sociaaleconomische randvoorwaarden (basisinfrastructuur) en (beperkt) over de effecten van beleid. Daarmee geeft de monitor ook enig zicht op de ontwikkeling van de Brede Welvaart in Fryslân. Meer Brede Welvaartindicatoren staan in de diverse monitoren van Planbureau Fryslân, Provincie Fryslân en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Benchmark

Om de sociaaleconomische ontwikkeling van Fryslân in perspectief te plaatsen worden de cijfers zoveel mogelijk afgezet tegen Nederland. In die gevallen kan een index gebruikt worden. Bij interpretatie moet bedacht worden dat de landelijke cijfers een gemiddelde van een groot geheel zijn en daarom niet te veel waarde gehecht wordt aan regionale fluctuaties.

Keuze van de indicatoren

Er zijn circa 40 indicatoren gebruikt. Overwegingen bij het kiezen zijn de zeggingskracht van een indicator en de beschikbaarheid van gegevens, ook in relatie tot de toekomst om zo trends te kunnen waarnemen.

Ambitie

Deze monitor is in ontwikkeling en de mogelijkheid bestaat om in een volgende versie de monitor uit te breiden met meer indicatoren.

Colofon

Opdrachtgevers van deze monitor zijn:
Provincie Fryslân, Innovatiepact Fryslân en Planbureau Fryslân.
De monitor is gemaakt door:

Nynke Slagter, Wouter Marchand, Jolijn Hutjes en Tonny Huisink (Planbureau Fryslân)

Begeleidingscommissie: Tjeerd Hazenberg (Provincie Fryslân), Jojanneke Gootzen, Bertwin

Kampman (Innovatiepact Fryslân) en Matthias Olthaar (NHL Stenden)

Bron foto’s: Merk Fryslân en Innovatiepact Fryslân

Webdesign: Bastiaan Blaauw (Statuur)