Circulaire samenleving

In 2030 is Fryslân de meest circulaire regio van Europa. Een bloeiende samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen, met zelfherstellend en opnieuw te gebruiken natuurlijk kapitaal van onze aarde.

Slim en spaarzaam omgaan met producten, componenten en grondstoffen om ook toekomstige generaties een welvarend perspectief te bieden. Dat is de kern van een circulaire economie. Fryslân staat voor een integrale aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat. We kennen alleen nog maar grondstoffen. Waar we zo zuinig mogelijk mee omgaan. Hoogwaardig in onze eigen kringloop. Ook zetten we in op duurzame energie, bodem, waterkwaliteit en -kwantiteit, biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit, gezondheid en welzijn. We willen dat iedereen de kans krijgt om met voldoening deel te nemen aan de mienskip. Iedereen kan circulair handelen en meedoen. De schaalgrootte, de korte lijnen, de aanwezigheid van industriële ketens én dat het in het DNA van de Fries zit om bij te willen dragen aan het grotere geheel, maken Fryslân het ideale proefgebied. Om circulair te leven, te werken en te vernieuwen.