Een sterk en ondernemend MKB

Hier staan gegevens over de stuwende bedrijvigheid, dat wil zeggen: de bedrijven die ook leveren buiten Fryslân. Dus niet, zoals de verzorgende sectoren alleen binnen Fryslân. Fryslân gaat voor gerichte groei en balans tussen de stuwende en verzorgende economische sectoren. Die balans tussen stuwende en verzorgende onderdelen van de economie is in Fryslân niet heel anders dan in Nederland.

Bij de gegevens over investeringen is geen onderscheid mogelijk tussen stuwende en verzorgende sectoren. Vergelijking van de grafieken van Nederland en Fryslân laat een meer gematigde ontwikkeling bij Nederland zien. Dit komt omdat de Nederlandse gegevens een gemiddelde van alle provincies zijn, waardoor pieken en dalen zijn afgevlakt.

In Fryslân importeren en exporteren we naar verhouding meer goederen dan diensten dan in Nederland. Het totaal van de Nederlandse export stijgt, het aandeel goederen daarin daalt en het aandeel diensten stijgt. De Friese export stijgt ook, maar deze groei komt voort uit de export van goederen.

Ynbusiness

Onderstaande grafieken tonen de activiteiten van YnBusiness wat een onderdeel is van Innovatiepact Fryslân. Het gaat over het aantal gesprekken dat ze hebben gevoerd en het aantal gesproken bedrijven. Ook zijn de thema’s die aanbod zijn gekomen tijdens deze gesprekken zichtbaar. De verzameling van de data is halverwege 2017 gestart, waardoor er bij alle grafieken relatief lage waardes zijn genoteerd voor dit jaar. Ook is er een piek zichtbaar tijdens de start van corona in het aantal gesprekken en de hoeveelheid gesprekken die gingen over financiering.

Founded in Fryslân

Founded in Fryslân is ook een onderdeel van Innovatiepact Fryslân en begeleidt nieuwe bedrijven. In onderstaande grafiek staat het aantal nieuwe startups en scale-ups per jaar waarmee Founded bemoeienis heeft. Hoewel het om beperkte aantallen gaat, is er te zien dat er relatief weinig scale-ups zijn in Fryslân in vergelijking met Nederland. Uit de grafiek daaronder blijkt de verdeling van 93 bedrijven over verschillende sectoren, waaronder de economische speerpunten. Daarbij valt op de ‘Water’ de meeste bedrijven omvat, gevolgd door ‘E-Commerce Solutions’ en ‘Agri Tech’.