Circular Materials

Circular materials is één van de vijf speerpunten van het economische beleid met als doel een duurzaam hoger verdienvermogen voor de regio te realiseren. Circulaire materialen gaat over de bedrijven die actief zijn in biobased bouwmaterialen en kunststoffen (circulaire plastics). Dit waren de eerste aandachtsgebieden bij de transitie naar een circulaire samenleving. Circulaire economie is echter een veel breder begrip. In de circulaire economie worden bestaande grondstoffen steeds weer hergebruikt, op de manier waarop ze het meest waardevol zijn voor de economie. Ook zaken als duurzame energie, aandacht voor milieu en biodiversiteit, gezondheid en cultuur spelen een belangrijke rol.

De groei van banen in de sector circulaire materialen maakt in Nederland en Fryslân eenzelfde ontwikkeling door. Het aantal vestigingen groeit in Nederland harder dan in Fryslân. Opvallend is dat het gemiddeld aantal banen per vestiging daalt. Deze daling is in Nederland (van 4,0 naar 2,9 in 2022) iets sterker dan in Fryslân (van 3,3 in 2013 naar 3,0 banen per vestiging).

Ook bij Circulaire Economie stijgt in Fryslân het aantal vestigingen en daalt het aantal banen per vestiging. Sinds 2013 is de toegevoegde waarde van Circulaire Materialen in Fryslân (tegen constante prijzen) gestegen met 65 procent. Dat is meer dan de groei in Nederland (43%). Per baan is de stijging van de toegevoegde waarde 31 procent.

De milieuimpact van productstromen wordt uitgedrukt in de milieukosten indicator (MKI). Dit een benadering van de true price van producttypen.