Maritime Technology

Maritieme technologie is één van de vijf speerpunten van het economische beleid, waarmee duurzaam verdienvermogen gaat helpen bij het realiseren van de brede welvaart ambitie en de drie missies (gedreven door water, circulaire samenleving en verbonden platteland). Maritieme techniek gaat over alle drijvende constructies op het water. Tot drijvende constructies behoren zeker niet alleen schepen die transport vervoeren, maar bijvoorbeeld ook drijvende windmolenparken, zonnepanelen, zeewierboerderijen en havens op zee (bron: TU Delft). Uit onderstaande grafiek blijkt dat de ontwikkeling van de Friese sector iets achter blijft bij de Nederlandse. Het aantal banen groeide sinds 2013 in Fryslân met 11,7 procent tot 5.474 banen in 2022. In dezelfde periode groeide de banen in Maritieme Technologie in Nederland met 27,6 procent. Ook het aantal vestigingen groeide in Fryslân minder hard (+ 12,5%) dan in Nederland (+ 19,2%). Het aantal banen per vestiging is in Fryslân opmerkelijk lager (3,5) dan in Nederland (8,5).

Sinds 2013 is de toegevoegde waarde van Maritieme Technologie in Fryslân (tegen constante prijzen) iets gedaald (- 3%) terwijl die in Nederland in dezelfde periode iets steeg (+ 5%). Per baan is de daling van de toegevoegde waarde 13 procent.