Een vitale verzorgende economie

Hier staan gegevens over de verzorgende sectoren, dat wil zeggen: de bedrijven en organisaties die alleen producten en diensten leveren binnen Fryslân. Dus niet, zoals de stuwende sectoren ook buiten Fryslân leveren. Dat is dus niet alleen ‘de zorg’, maar bijvoorbeeld ook onderwijs en reparaties van auto’s. Fryslân gaat voor gerichte groei en balans tussen de stuwende en verzorgende economische sectoren.

De balans tussen stuwende en verzorgende sectoren is in Fryslan ongeveer gelijk aan die in Nederland. De verzorgende sectoren in Fryslân zijn, gemeten in aantal vestigingen, even groot als in Nederland (circa 47 procent). Het aandeel banen in de verzorgende sectoren is in 2022 circa 56 procent van alle vestigingen. Sinds 2013 is het aantal verzorgende banen en vestigingen in Fryslân gegroeid (met resp. 11,0 en 31,5 procent), maar dat geldt nog meer voor de Nederlandse verzorgende banen en vestigingen. Vergeleken met de stuwende sectoren is het gemiddeld aantal banen per vestiging in de verzorgende sector aanmerkelijk groter.

De drie grootste verzorgende sectoren (op basis van een benadering van de toegevoegde waarde van de sectoren) in Fryslân zijn: Gezondheids- en welzijnszorg, Groot- en detailhandel en Onderwijs. Wanneer we de ontwikkeling van deze drie sectoren vergelijken met die van Nederland, dan valt op dat het aantal vestigingen in Nederland harder stijgt dan het aantal vestigingen in Fryslân. Dit beeld ligt genuanceerder bij de ontwikkeling van het aantal banen in die sectoren. Alleen het aantal banen in het onderwijs stijgt in Nederland (20,3%) harder dan in Fryslân (8,3%).

Bij de grafiek met de opvallendste ontwikkelingen blijkt dat het aantal vestigingen in de grote sectoren (Gezondsheids- en welzijnszorg, Onderwijs) het hardst groeit.