Ambitie

Welkom
Deze monitor is onderdeel van de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta. Friese ondernemers, onderwijs en overheden werken samen aan de ambitie om in 2030 Europese koploper te worden in de circulaire economie én daarmee onze Brede Welvaart te versterken. Een schoon, gezond en gelukkig Fryslân.

Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta
De Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta is onze routekaart en richt zich op 6 economische speerpunten. Waar we impactvolle cross-sectorale innovaties ontwikkelen als antwoord op de urgenties van de toekomst. Dit doen we door kennis en ondernemerschap met elkaar te verbinden en in te zetten voor vernieuwing. Hiermee leveren we een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven, creëren we duurzaam verdienvermogen én versterken we de leefbaarheid. Zo maken we impact in onze regio en in de wereld. We gaan niet voor meer, maar voor beter. Dit kan alleen als Fryslân een vitale regio is waar het goed leven, ondernemen en leren is. Waar een stuwende en verzorgende economie met elkaar in balans is.

Monitor 2023
Het Fries Planbureau voert jaarlijks onafhankelijk een monitor uit en geeft daarmee inzicht en duiding in trends en ontwikkelingen. Deze monitor geeft voeding aan de bestuurders verbonden aan Innovatiepact Fryslân (Economic Board) om het juiste samen te blijven doen op weg naar de ambitie om in 2030 Europese koploper te zijn in de circulaire economie. Een schoon, gezond en gelukkig Fryslân.