Terug naar Een vitale verzorgende economie

Gehanteerde SBI-code: Een vitale verzorgende economie

Gehanteerde SBI-codes Verzorgende sectoren

Sector Omschrijving Sector
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T* Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

*sector T is in de berekening niet meegenomen vanwege de zeer beperkte omvang in Fryslân.