Terug naar Een sterk en ondernemend MKB

Gehanteerde SBI-code: Een sterk en ondernemend MKB

Gehanteerde SBI code stuwende sectoren

Sector Omschrijving Sector
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
F Bouwnijverheid
H Vervoer en opslag
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening*
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening**
U Extraterritoriale organisaties en lichamen***

*Bij sector M is veterinaire dienstverlening verzorgend, maar is om praktische redenen de hele sector meegenomen.

** Bij sector N is reisbemiddeling verzorgend, maar is om praktische redenen de hele sector meegenomen.

***sector U is niet meegenomen in de berekening vanwege de zeer beperkte omvang in Fryslân.