Terug naar Circulair Materials

Gehanteerde SBI-code: Circulair Materials

Gehanteerde SBI code stuwende sectoren

Provincie
1330 Textielveredeling
1392 Vervaardiging van geconf. art. van textiel
1394 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw
1395 Vervaardiging van gebonden textielvlies
1396 Vervaardiging van techn. en indust. textiel
1399 Vervaardiging van ovantextielprod. (rest)
1412 Vervaardiging van werkkleding
1413 Vervaardiging van overige bovenkleding
1419 Vervaardiging van baby-/sportkleding
2016 Vervaardiging van kunststof, prim. vorm
2060 Vervaardiging van synthetische vezels
2221 Vervaardiging van platen, folie, buizen
2222 Vervaardiging van verpakkingsmid. kunstst
2223 Vervaardiging van kunststof prod. bouw
2229 Vervaardiging van ov. prod. vankunststof
31011 Interieurbouw
31012 Vervaardiging van bedrijfsmeubels
3811 Inzameling vanonschadel. Afval
3821 Behand. van onschadelijk afval
3822 Behand. van schadelijk afval
3832 Gesorteerd mat.voorber. recy.
3900 Sanering en overig afvalbeheer
4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
42111 Wegenbouw
4212 Bouw van spoorwegen
4213 Bouw van kunstwerken
4221 Leggen van rioleringen, buizen
4222 Leggen van kabels
4291 Natte waterbouw
4299 Bouw van ov. civieltechni. werk
4311 Slopen van bouwwerken
4321 Elektrotechnische bouwinstall.
71111 Architecten (geen interieur)
71112 Interieurarchitecten
7112 Ingenieurs/ov. techn.  ontwerp
74101 Communicatie- en grafisch ontw
74102 Industrieel en productontwerp
74103 Interieur- en ruimtelijk ontwikkeling

Gehanteerde SBI-codes: Economie

Planbureau voor de Leefomgeving

3311 Reparatie van producten van metaal
33121 Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik
33122 Reparatie en onderhoud v. pneumatisch/elektrisch gereedschap
33123 Reparatie en onderhoud van machines (specifieke bedrijfstak)
3313 Reparatie van elektronische en optische apparatuur
3314 Reparatie van elektrische apparatuur
3315 Reparatie en onderhoud van schepen
3316 Reparatie en onderhoud van vliegtuigen
3317 Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen
3319 Reparatie van overige apparatuur
3700 Afvalwaterinzameling en -behandeling
3811 Inzameling van onschadelijk afval
3812 Inzameling van schadelijk afval
3821 Behandeling van onschadelijk afval
3822 Behandeling van schadelijk afval
3831 Sloop van schepen, witgoed, computers e.d.
3832 Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
3900 Sanering en overig afvalbeheer
4311 Slopen van bouwwerken
45112 Handel in en reparatie van personenauto’s en bedrijfsauto’s
45192 Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s
45193 Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers
45194 Handel in en reparatie van caravans
45201 Auto-onderdelenservicebedrijven
45202 Bandenservicebedrijven
45203 Reparatie van specifieke auto-onderdelen
45204 Carrosserieherstel
45205 Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto’s
45311 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen, -acc.
45312 Groothandel en handelsbemiddeling in banden
4532 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires
45401 Groothandel , handelsbemiddeling in motorfietsen, onderdelen
45402 Detailhandel in en reparatie van motorfietsen, onderdelen
46771 Groothandel in autosloopmateriaal
46772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometal
46779 Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen
47791 Winkels in antiek
47792 Winkels in tweedehands kleding
47793 Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)
47892 Markthandel in tweedehands goederen
68203 Verhuur van overige woonruimte
68204 Verh. van onroerend goed
77111 Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
77112 Operational lease v. personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
7712 Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans
7721 Verhuur van sport- en recreatieartikelen
7722 Videotheken
77291 Verhuur van leesportefeuilles
77292 Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen
77299 Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)
7731 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
7732 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
7733 Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
7734 Verhuur en lease van schepen
7735 Verhuur en lease van vliegtuigen
77391 Verhuur van automaten
77399 Verhuur en lease van overige machines en werktuigen
8121 Interieurreiniging v. gebouwen
81229 Ov. gespecialiseerde reiniging
8129 Overige reiniging
9511 Reparatie van computers en randapparatuur
9512 Reparatie van communicatieapparatuur
9521 Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)
9522 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten
9523 Reparatie van schoenen en lederwaren
9524 Reparatie en stoffering van meubels
9525 Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
9529 Reparatie van overige consumentenartikelen
96011 Wasserijen en linnenverhuur