Terug naar Agrofood

Gehanteerde SBI-code: Agrofood

Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân/ LISA
0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
01131 Teelt van groenten in de volle grond
01132 Teelt van groenten onder glas
01133 Teelt van paddenstoelen
01134 Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
0116 Teelt van vezelgewassen
01191 Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
01192 Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
01193 Teelt van voedergewassen
01199 Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
0121 Druiventeelt
01241 Teelt van appels en peren
01242 Teelt van steenvruchten
01251 Teelt van aardbeien in de volle grond
01252 Teelt van aardbeien onder glas
01253 Teelt van houtig klein fruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)
01254 Teelt van houtig klein fruit onder glas
0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale
0129 Teelt van overige meerjarige gewassen
01301 Teelt van bloembollen
01302 Teelt van perkplanten in de volle grond
01303 Teelt van perkplanten onder glas
01304 Teelt van potplanten onder glas
01305 Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond
01309 Teelt van overige sierplanten in de volle grond
01411 Houden van melkvee
01412 Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij
01421 Houden van vleeskalveren
01422 Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven
0143 Fokken en houden van paarden en ezels
01451 Fokken en houden van schapen
01452 Fokken en houden van geiten
01461 Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven
01462 Vleesvarkensbedrijven
01463 Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven
01471 Opfokken en/of houden van  leghennen
01472 Opfokken en/of houden van vleeskuikens
01473 Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens
01479 Opfokken en/of houden van overig pluimvee
01491 Fokken en houden van edel-pelsdieren
01499 Fokken en houden van overige dieren
0150 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met veehouderij
0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
0162 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
0163 Behandeling van gewassen na de oogst
0164 Behandeling van zaden voor vermeerdering
0170 Jacht
0210 Bosbouw
0220 Exploitatie van bossen
0240 Dienstverlening voor de bosbouw
0311 Zee- en kustvisserij
0312 Binnenvisserij
0321 Kweken van zeevis en -schaaldieren
0322 Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren
1011 Slachterijen (geen pluimvee-)
1012 Pluimveeslachterijen
1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
1020 Visverwerking
1031 Vervaardiging van aardappelproducten
1032 Vervaardiging van fruit- en groentesap
1039 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
1041 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1042 Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten
1051 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)
1052 Vervaardiging van consumptie-ijs
1061 Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
1062 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
1071 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
1072 Vervaardiging van beschuit en koekjes e.d.
1073 Vervaardiging van deegwaren
1081 Vervaardiging van suiker
10821 Verwerking van cacao
10822 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
1083 Verwerking van koffie en thee
1084 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
1085 Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks
1086 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten
1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g.
1091 Vervaardiging van veevoeders
1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren
1101 Vervaardiging van sterk alcoholische dranken
1102 Vervaardiging van wijn uit druiven
1103 Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen
1104 Vervaardiging v. overige niet-gedistilleerde gegiste dranken
1105 Vervaardiging van bier
1106 Mouterijen
1107 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater
1200 Vervaardiging van tabaksproducten
2015 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
2020 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en landbouwchemicaliën
2830 Vervaardiging van machines, werktuigen voor land- en bosb.
2893 Vervaardiging van machines voor de productie van v&g.
4611 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren
4617 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46211 Groothandel in granen
46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder
46214 Groothandel in meng- en krachtvoeder
46215 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
46216 Groothandel in ruwe plantaardige, dierlijke oliën en vetten
46217 Groothandel in ruwe tabak
46218 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen
46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten
46231 Groothandel in levend vee
46232 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels
46311 Groothandel in groenten en fruit
46312 Groothandel in consumptie-aardappelen
4632 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte
46331 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten
46332 Groothandel in eieren
4634 Groothandel in dranken (geen zuivel)
4635 Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden
4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
46381 Groothandel in snacks
46382 Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
46383 Gespecialiseerde groothandel in ov. voedings- en genotmid.
46384 Groothandel in bakkerijgrondstoffen
46389 Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen
4639 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen ass.
4661 Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
46682 Groothandel in mach. voor de voedings- en genotmiddelenind.
46752 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen
71201 Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmid
72191 Speur- en ontwikkelingswerk, landbouw en visserij
7500 Veterinaire dienstverlening
7731 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
82991 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten