Terug naar Maritieme technologie

Gehanteerde SBI-code: Maritieme technologie

0311 Zee- en kustvisserij
0312 Binnenvisserij
0321 Kweken van zeevis en -schaaldieren
0322 Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren
3011 Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
3012 Bouw van sport- en recreatievaartuigen
3315 Reparatie en onderhoud van schepen
4291 Natte waterbouw
46492 Groothandel in watersportartikelen
47642 Winkels in watersportartikelen
5010 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst)
50201 Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)
50202 Zee- en kustsleepvaart
5030 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
50401 Binnenvaart (vrachtvaart)
50402 Binnenvaart (tankvaart)
50403 Binnenvaart (sleep- en duwvaart)
52101 Opslag in tanks
52102 Opslag in koelhuizen e.d.
52109 Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)
5222 Dienstverlening voor vervoer over water
52241 Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart
52242 Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
7734 Verhuur en lease van schepen
85511 Zeil- en surfscholen
93291 Jachthavens

* Codes 52291 en 52292 zijn in de Maritieme Monitor van Ecorys gedeeltelijk meegenomen, maar zijn in de BDM buiten beschouwing gelaten, omdat niet bekend is welk deel in Fryslân zou moeten worden meegenomen.