Terug naar High Tech Systems & Materials

Gehanteerde SBI-codes: High Tech Systems & Materials

Gehanteerde SBI-code High Tech Systems & Materials

Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân/ LISA
2410 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
2420 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen
2431 Koudtrekken van staven
2432 Koudwalsen van bandstaal
2433 Koudvervormen en koudfelsen
2434 Koudtrekken van draad
2441 Vervaardiging van edelmetalen
2442 Vervaardiging van aluminium
2443 Vervaardiging van lood, zink en tin
2444 Vervaardiging van koper
2445 Vervaardiging van overige non-ferrometalen
2451 Gieten van ijzer
2452 Gieten van staal
2453 Gieten van lichte metalen
2454 Gieten van overige non-ferrometalen
2511 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
2512 Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen
2521 Vervaardiging v. ketels, radiatoren voor centrale verwarming
2529 Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs
2530 Vervaardiging van stoomketels (niet voor c.v.)
2540 Vervaardiging van wapens en munitie
2550 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal
2561 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
2562 Algemene metaalbewerking
2571 Vervaardiging van scharen, messen en bestek
2572 Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2573 Vervaardiging van gereedschap
2591 Vervaardiging van stalen vaten e.d.
2592 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
2593 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen
2594 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
2599 Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.
2611 Vervaardiging van elektronische componenten
2620 Vervaardiging van computers en randapparatuur
2630 Vervaardiging van communicatieapparatuur
2640 Vervaardiging van consumentenelektronica
2651 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapp.
2652 Vervaardiging van uurwerken
2660 Vervaardiging van bestralingsapparatuur e.d.
2670 Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur
2711 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren
2712 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
2720 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
2731 Vervaardiging van kabels van optische vezels
2732 Vervaardiging van overige elektrische, elektronische kabels
2740 Vervaardiging van elektrische lampen, verlichtingsapparaten
2751 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
2752 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
2790 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur
2811 Vervaardiging van motoren, turbines (niet voor vliegtuigen)
2812 Vervaardiging van hydraulische apparatuur
2813 Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren
2814 Vervaardiging van appendages
2815 Vervaardiging van tandwielen, lagers e.d.
2821 Vervaardiging van industriële ovens en branders
2822 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2823 Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur
2824 Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
2825 Vervaardiging v. machines, app. voor industriële koeling
2829 Vervaardiging van overige machines en apparaten
2830 Vervaardiging van machines, werktuigen voor land- en bosb.
2841 Vervaardiging v. gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
2849 Vervaardiging v. gereedschapswerktuigen niet voor metaalbew.
2891 Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2892 Vervaardiging v. machines voor de bouw en winning v. delfst.
2893 Vervaardiging van machines voor de productie van v&g.
2894 Vervaardiging v. machines voor de prod. van textiel, kleding
2895 Vervaardiging van machines voor de productie van papier
2896 Vervaardiging v. machines voor de kunststof- en rubberindus.
2899 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen
2910 Vervaardiging van auto’s
29201 Carrosseriebouw
29202 Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
2931 Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen
2932 Vervaardiging v. niet-elektrische, -elektronische onderdelen
3011 Bouw van schepen en drijvend materieel
3012 Bouw van sport- en recreatievaartuigen
3020 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
3030 Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor
3091 Vervaardiging van motor- en bromfietsen
3092 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
3099 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g.
32501 Tandtechnische bedrijven
32502 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
6202 Advisering op het gebied van informatietechnologie
7112 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
71202 Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
72192 Technisch speur- en ontwikkelingswerk
72199 Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk